Testimonials

Hier leest u wat verschillende cliënten bij mij hebben ervaren.

Over kunstzinnige therapie

Ik ging door een rouwproces en voel me na de therapie weer een stap verder. Het gaat veel beter met mij omdat goed duidelijk geworden is welke plaats de overledene in mijn leven heeft gehad. Ik heb moeite met gevoelens uiten en na een beeldende opdracht ontstond er toch vaak een gesprek waarin die gevoelens boven kwamen. Door letterlijk nog een beeld te boetseren en met Karin naar het graf te gaan en het daar neer te zetten heb ik het gevoel dat ik nog iets heb kunnen doen. Daarin heb ik ook een stukje rust en acceptatie gevonden. P. 24 jaar


Ouders over de kunstzinnige therapie

Dank zij de kunstzinnige therapie en professionele begeleiding van Karin kan onze zoon weer verder, waar we haar heel dankbaar voor zijn. Karin is een therapeute die ik van harte kan aanbevelen, zij heeft bijzonder goede inzichten en durft zonder meer de waarheid te zeggen, daarbij is en blijft ze lief en zeer betrokken. Zij heeft vanuit de kunstzinnige therapie een goede diagnose gesteld, en heeft in een vervolgsessie de puntjes op de i gezet! Chapeau! O.v.Z

De laatste tijd gaat R veel liever naar school. Ik heb een echte verandering in hem kunnen waarnemen! Moeder van R


Cliënten over de biografische sessies

Binnenkort ben ik een jaar bij Karin Bakkers van Karmijn in therapie: twee min of meer aaneengesloten therapieblokken met twee verwijzingen van de huisarts. Ik kwam Karin Bakkers vorig jaar ‘op het spoor’ via Internet. Ik wilde graag door middel van mijn levensverhaal inzicht krijgen hoe verder te gaan in de toekomst. Ik was in crisis, maar wilde graag de regie zoveel mogelijk in eigen handen houden. De combinatie biografische gesprekken en beeldende opdrachten sprak mij zeer aan. Bovendien kon ik de therapie ook nog eens (voor een deel) vergoed krijgen van mijn verzekeraar. Na een telefoontje werd er een oriënterend gesprek afgesproken. Het klikte direct. Daarna heb ik een verwijzing van mijn huisarts gevraagd en ben ik aan de slag gegaan met Karin. Hoe heb ik de biografische sessies ervaren? De eerste bijeenkomst ging over mijn ouders. Ik had hun trouwfoto meegenomen. Deze stond centraal tijdens het gesprek. De daarop volgende sessies besloegen ieder zeven jaar. Van elke periode nam ik de mooiste foto (maximaal drie) mee. Na afloop van een gesprek volgde een beeldende opdracht – soms vrij, meestal gericht - waarin gevoelens kunstzinnig verwerkt konden worden. Dit was vrij nieuw voor mij. Ik heb hierdoor geleerd om me te kunnen ontspannen. Er kwamen soms ‘verborgen zaken’ naar boven. Karin is voor mij een klankbord en een goede vragensteller. Soms was dat confronterend en moeilijk. Daarnaast geeft ze soms haar mening wat mij zelfvertrouwen gaf. Elke sessie vroeg veel voorbereidingstijd: fotodozen en –boeken nakijken, dagboeken en brieven lezen, informatie vragen bij familie en naasten, nadenken. Op mijn eigen verzoek heb ik zelf elke sessie na afloop thuis uitgeschreven. Dit alles ervoer ik als therapeutisch. Soms schoten mij dan nog ‘nieuwe gebeurtenissen’ te binnen. Na een paar dagen was mijn verslag klaar en dan mailde ik het naar Karin. Na afloop van de sessies schreef Karin een samenvatting van de biografische gesprekken en de beeldende opdrachten. Deze bespraken we in een evaluatie. Dit was voor mij inzichtgevend. Tot slot hadden we – op mijn verzoek – nog een bijeenkomst waarin we het proces bespraken. Plus een blik in de toekomst. Hoe verder? Hieruit kwam voor mij een nieuwe hulpvraag naar voren. Deze wens heb ik besproken met mijn huisarts en opnieuw heb ik een verwijzing gekregen. Ik ben nu halverwege deze therapie. Opnieuw bestaat een sessie uit een gesprek en daarna een beeldende opdracht. Ik vind het verrassend dat er onderliggende (gedrags)patronen naar bovenkomen die ik nooit vermoed had. Bijna een jaar geleden kwam ik in crisis bij Karin en nu al kan ik hierop terugblikken. Mijn leven is langzaam maar zeker aan het stabiliseren en ik voel me steeds beter. De inzichten die ik nu heb in mijn eigen leven zou ik zonder deze crisis, goede begeleiding van Karin en mijn eigen regie nooit gehad kunnen hebben. Ik kan nu de vinger leggen op patronen in mijn leven en welke keuzen ik kan maken in de toekomst. Maria (53 jaar)

Tijdens het vertellen van mijn levensverhaal heeft Karin me geholpen om de rode draad te ontdekken waardoor er nieuwe inzichten ontstonden. Het verwerken van nog niet beleefde emoties omtrent dit inzicht werd mooi ondersteund door de creatieve expressievormen die ze me bood. Het was een bijzondere ervaring om iemand zo dicht bij te laten komen en een andere gelaagdheid in mezelf te ontdekken."    M.


Over kunstzinnige therapie onder schooltijd

R. is een stille, beleefde, bescheiden en ietwat krampachtig overkomende jongen. Tijdens de therapie werd hij verbaal gedurfder. Hij stelt nu vragen als: ‘Waarom moeten we dit nu eigenlijk doen juf?’ Verder is er vaker een lach op zijn gezicht te zien tijdens buiten spelen, gym en pauzes. Ook de interactie met klasgenootjes is intensiever geworden. Hij kan hier zichtbaar van genieten. Dit is een groot verschil.

S. is een lieve, sociale (als het haar uitkomt) en soms explosieve meid. Ze lijkt het ene moment goed bereikbaar, maar dit kan het andere moment volledig tegenovergesteld zijn. Na de bijeenkomsten met Karin kwam ze opgewekt en rustig terug in de klas. Ze vertelde regelmatig met trots waar ze mee bezig is geweest tijdens de therapie. De ruimte die ze krijgt voor creativiteit en gesprek bij Karin doet S. goed.

Leerkracht over twee kinderen van 10 jaar


Kunstzinnige therapie

Kinderen en volwassenen werken aan gezondheid via beeldende activiteiten en (biografische) gesprekken.

Kunstzinnige workshops

Iedereen met of zonder beperking wil zich kunnen uiten. Kunstzinnige workshops helpen daarbij op een plezierige manier.

Begeleiding en zorg

Dingen kunnen blijven doen, deel kunnen nemen aan de samenleving, de regie houden; dat kan met begeleiding en zorg.