Over mijzelf

Ik werk met kennis, een warm hart en daadkracht.

Mijn naam is Karin Bakkers, roepnaam Karien en ik ben werkzaam in mijn praktijk Karmijn. Daarvoor heb ik gewerkt in de ouderenzorg en vele jaren als pedagogisch medewerker in kinderdagverblijven en de naschoolse opvang van de vrije school. Tevens heb ik ervaring opgedaan als groepsleidster in de verstandelijk gehandicapten zorg. Op 44 jarige leeftijd ontdekte ik de opleiding voor Sociaal Kunstzinnige Therapie aan de Hoge School leiden. Een prachtige studie die helemaal aansloot bij mijn interesse in kunst, psychologie, antroposofie én bij mijn wens mensen te helpen op een laagdrempelige manier. Tijdens mijn studie heb ik als kunstzinnig therapeut gewerkt op een school voor speciaal basisonderwijs. Afgestudeerd als “Bachelor of Arts therapies “ ben ik mijn praktijk Karmijn in 2008 in Zoetermeer begonnen. Ik help kinderen en volwassenen met uiteenlopende vragen en/of problemen.

Als kunstzinnig therapeut en begeleider kom ik allerlei mensen tegen met ziektes, beperkingen en problemen maar ook met hun visie op het leven, hun humor, hun mogelijkheden, hun doorzettingsvermogen en kracht. Daar leer ik veel van. Het is een wisselwerking en ik ervaar deze relaties als zeer waardevol. Mensen helpen hun leven weer op de rit te krijgen, ze blij maken, en hun eigen positieve kracht naar boven halen is mijn passie.

Visie

Ik zie een mens als een geheel met zijn levensgeschiedenis, zijn persoonlijkheid en zijn mogelijkheden. In de therapie breng ik een proces op gang waardoor iemand zich sterker gaat voelen, en beter met problemen of ziekte om kan gaan. In de begeleiding ondersteun ik mensen thuis en bied ik hulp op emotioneel en sociaal-maatschappelijk gebied. Daarbij ben ik zeer geïnspireerd door het antroposofisch gedachtegoed waarbij lichaam, ziel en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Kunstzinnige therapie

Kinderen en volwassenen werken aan gezondheid via beeldende activiteiten en (biografische) gesprekken.

Kunstzinnige workshops

Iedereen met of zonder beperking wil zich kunnen uiten. Kunstzinnige workshops helpen daarbij op een plezierige manier.

Begeleiding en zorg

Dingen kunnen blijven doen, deel kunnen nemen aan de samenleving, de regie houden; dat kan met begeleiding en zorg.