Kunstzinnige therapie

Beelden zeggen meer dan duizend woorden.

Wat is kunstzinnige therapie?
Ervaart u negatieve gevoelens, hebt u gedragsproblemen, zit u psychisch en lichamelijk in de knoop en is dit zodanig dat dit een belemmering wordt in uw dagelijkse leven, dan is het een goed idee om hulp te zoeken. Bij mij werkt u aan het probleem via beeldende activiteiten en als u dat wilt ook in gesprek. De nadruk ligt op het beleven en ervaren van wat er tijdens het boetseren, tekenen of schilderen gebeurt. Het beeldend werk legt als het ware het innerlijk van de maker bloot. Door iets van zichzelf naar buiten te brengen, kan het waargenomen en besproken worden. Hierdoor ontstaan vaak nieuwe of bevestigende inzichten. Kunstzinnige therapie kan een weg zijn. Op die weg leert men zijn kwaliteiten en tekortkomingen kennen, hoe er mee om te gaan en ermee in dialoog te gaan. De opdrachten werken ontspannend. Maar er gebeurt meer: zo werkt schilderen direct op het gevoelsleven door de kleuren die men gebruikt. Tekenen kan de concentratie verhogen, want om iets goed na te tekenen is aandacht nodig. Waarnemend tekenen kan goed zijn voor iemand die zijn gevoel voor realiteit kwijt is. Bij het boetseren brengt u eigenhandig de chaos tot vorm.

Voor wie?
  voor kinderen en volwassenen met psychische of sociaal emotionele problemen.
  voor mensen met een lichamelijke aandoening zoals migraine, astma of zelfs kanker om los te komen van de ziekte en om emotionele spanning te doorbreken.
  voor bejaarden of ernstig zieken die zo de mogelijkheid hebben om hun biografie te verwerken door bijvoorbeeld hun geliefde levensthema’s schilderend weer voor de geest te roepen. Als u zelf niet meer kunt schilderen kan ik uw ‘verlengde arm’ zijn. Kunstzinnige therapie is zo toepasbaar tot in de terminale zorg.
  voor iedereen die ondersteuning nodig heeft bij intensieve processen zoals verwerking van verdriet, depressie, burn-out, angst, trauma’s, sterven en rouwen.
Waar?

Kunstzinnige therapie voor kinderen en volwassenen geef ik in mijn praktijk in Zoetermeer. Desgevraagd ook aan huis als u aan huis gebonden bent. Indien de school van uw kind hiertoe gelegenheid biedt, kan ik kinderen ook onder schooltijd begeleiden in de eigen school. Wilt u informatie over de werkwijze mail mij dan via het contactformulier.

Biografisch (ver)werken
Een ander onderdeel van de kunstzinnige therapie zijn de biografische gesprekken gecombineerd met beeldend werken. Biografisch (ver)werken kan helpen als één of meer van de volgende vragen bij iemand leven:
  Waarom moet ik dit mee maken?
  Wat is de zin van deze ziekte, dit verlies of deze crisis?
  Waar ben ik mee bezig en hoe wil ik verder.

Samen gaan we proberen betekenis te geven aan bepaalde zaken in uw leven. Thema’s of een rode draad zullen zichtbaar worden. Doelen kunnen zijn: het verwerken van conflicten uit het verleden, verzoenen met het eigen leven en het vinden van nieuwe waardevolle doelen (zingeving).

Wilt u informatie over de werkwijze bij de biografische sessies mail mij dan via het contactformulier.

Kunstzinnige therapie

Kinderen en volwassenen werken aan gezondheid via beeldende activiteiten en (biografische) gesprekken.

Kunstzinnige workshops

Iedereen met of zonder beperking wil zich kunnen uiten. Kunstzinnige workshops helpen daarbij op een plezierige manier.

Begeleiding en zorg

Dingen kunnen blijven doen, deel kunnen nemen aan de samenleving, de regie houden; dat kan met begeleiding en zorg.