Blog

Door middel van dit blog zal ik ervaringen uit de praktijk delen en schrijven over onderwerpen die aandacht verdienen.

HET JAAR DOOR

De jaarfeesten lopen als een rode draad door mijn leven. Als kind op de vrije school beleefde ik ze als magische rituelen. Later als juffie en moeder leefde ik ze voor. Nog steeds heb ik thuis een seizoenentafel als stille getuige van de kringloop van het jaar en sta ik bewust stil bij de kleine en grote feesten. Op de vrije school schonk een deel van de jaarfeesten op ondogmatische wijze aandacht aan religieuze thema's. Voor een ander deel gaven ze ritme en samenhang met het verloop van de seizoenen in de natuur. Dat religieuze was wel even een dingetje aangezien ik niet gelovig ben opgevoed. Aan de andere kant bevatten de christelijke feesten, veel elementen die ook door humanisten en anders gelovigen hoog gewaardeerd worden zoals respect voor het leven, naastenliefde, vrede… Ook al verschilt de vorm, het gaat om de inhoud.
Vaak worden de woorden godsdienst en religie door elkaar gebruikt, ten onrechte want het is niet hetzelfde. Godsdiensten gaan ervan uit dat er een hogere macht is die boven de mensen staat. Religie is het besef van de grootsheid van de wereld waarin de mens leeft en waarmee hij verbonden is. Ik noem mijzelf altijd een religieus humanist want ik geloof niet in een persoonlijke god maar ervaar de mens en dit leven wel als een onderdeel van iets veel groters. Ik ervaar een samenhang, een verbondenheid, een geheel. Mijn diepste momenten in verwondering beleef ik in de natuur. De natuur en de mens gaan een vergelijkbaar proces. In de kunstzinnige therapie is dit een bron van inspiratie. Bij een cliënte die rust en ontspanning nodig had zodat ze beter kon leren aanvoelen waar haar grenzen lagen werkte dit prima. Ik gaf haar een therapeutische reeks “Atemübungen” van Margarethe Hauschka . Het zijn zonsopgangen en ondergangen vaak aan zee, de ene keer in de ochtend, de andere keer in de late namiddag. In de evaluatie schreef ze mij: “Het wekelijks moment van reflectie bij Karin Bakkers en de rust van de kunstzinnige reeks werkten door. Ik ben een stuk dichter bij mijn gevoel gekomen en meer echt bij mezelf na een zeer emotionele periode”.

Kunstzinnige therapie

Kinderen en volwassenen werken aan gezondheid via beeldende activiteiten en (biografische) gesprekken.

Kunstzinnige workshops

Iedereen met of zonder beperking wil zich kunnen uiten. Kunstzinnige workshops helpen daarbij op een plezierige manier.

Begeleiding en zorg

Dingen kunnen blijven doen, deel kunnen nemen aan de samenleving, de regie houden; dat kan met begeleiding en zorg.