Begeleiding en zorg

Begeleiding en bevordering van de zelfredzaamheid en sociale redzaamheid.

Ik ondersteun mensen die, als gevolg van hun psychiatrische en /of psychosociale kwetsbaarheid, belemmerd worden in hun zelfstandig functioneren. Het doel van de begeleiding is bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid & sociale redzaamheid en voorkoming van verwaarlozing en ∕ of opname in een instelling. Ik hanteer de herstelondersteunde benaderingswijze. Dit houdt in dat ik actief samenwerk met u en uw omgeving. Uitgangspunten hierbij zijn uw eigen kracht en mogelijkheden. In overleg met u zoek ik contact met familie ∕ naasten, de ketenpartners in de zorg en maatschappelijke dienstverlening. Ook bijvoorbeeld GGZ-instelling, justitie, politie, UWV, gemeente en zorgverzekering. Het doel hierbij is dat u naar eigen tevredenheid uw draai kunt vinden in de maatschappij. Opdrachtgevers voor deze vorm van begeleiding zijn Zorgorganisatie Zorg-Vuldig en Cuprum antroposofische thuiszorg.

Kunstzinnige therapie

Kinderen en volwassenen werken aan gezondheid via beeldende activiteiten en (biografische) gesprekken.

Kunstzinnige workshops

Iedereen met of zonder beperking wil zich kunnen uiten. Kunstzinnige workshops helpen daarbij op een plezierige manier.

Begeleiding en zorg

Dingen kunnen blijven doen, deel kunnen nemen aan de samenleving, de regie houden; dat kan met begeleiding en zorg.